Praktisch verloop

Eerste contact / aanmelding


U kan telefonisch of via e-mail contact opnemen om een afspraak te maken.  Vaak zijn mensen doorverwezen door hun huisarts of door een andere professional, anderen zetten de stap op eigen initiatief. Tijdens dit eerste contact  zal ik u kort vragen naar de reden waarom u hulp zoekt, uw contactgegevens worden genoteerd en een eerste afspraak wordt vastgelegd.


Eerste gesprek(ken) / intakefase


Tijdens een eerste gesprek (en mogelijk meerdere) proberen we samen zicht te krijgen op uw klachten en hulpvraag. Er wordt ook ruimte gemaakt voor vragen en verwachtingen van uw kant. Op die manier wordt bekeken welke hulp voor u meest geschikt is. Als beide partijen zich hierin kunnen vinden, wordt een afspraak gemaakt voor een volgend gesprek. Afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten, kan ik u vragen om ook een afspraak te maken bij een psychiater. Als zou blijken dat ik u de gevraagde hulp niet kan bieden, zal ik u proberen door te verwijzen naar een plek waar u wel  gepaste hulp kan vinden.


Verder verloop / therapie


Op basis van de intake en de eerst volgende gesprekken, wordt een therapieplan opgesteld. Tijdens de verdere gesprekken werken we samen aan de doelen die voor u belangrijk zijn. Aan het einde van elke gesprek, wordt telkens een nieuwe afspraak vastgelegd. De duur van de therapie en de frequentie van de afspraken wordt in overleg bepaald.
Andere praktische info

Duur en tijdstip van de gesprekken


Een gesprek duurt 50 minuten. Ik werk enkel op afspraak. Afspraken gaan door op donderdag. Door mijn beperkte aanwezigheid in de praktijk is mijn agenda weinig flexibel.


Betaling en eventuele terugbetaling


Het tarief per gesprek is 60 euro. De betaling gebeurt contant aan het einde van elke afspraak. Er is in de prakijk geen mogelijkheid om met een betaalkaart te betalen. Er kan wel met de smartphone betaald worden via de bancontact app of de app van uw bank.


Terugbetaling van psychologische begeleiding en psychotherapie valt niet onder de verplichte verzekering. Een aantal ziekenfondsen betalen wel een deel terug vanuit hun aanvullende verzekering voor specifieke doelgroepen.

U kan hiervoor best rechtstreeks bij uw ziekenfonds informeren.